Vad händer just nu i forumet? Topp 20    Aktiva ämnen  Aktiva ämnen   Visa lista på alla användare Användare   Sök Sök    Hjälp  Hjälp
   Registrering  Registrering    Logga in  Logga in
SBGF styrelse, förbundsfrågor, stadgar, protokoll, möten m.m.
 SBGFs forum: SBGF styrelse, förbundsfrågor, stadgar, protokoll, möten m.m.
Rubrik Ämne: Årsmöte 2016 SkickaSkicka
Författare
Meddelande << Föregående ämne | Nästa ämne >>
Fru von Bargen
Vana användare
Vana användare
Avatar

Registrerade sig: 18 okt 2010
Land: Sverige
Inloggad: Nej
Inlägg: 183
Skickat: 08 apr 2016 kl 18:41 | IP loggad Citera Fru von Bargen

SBGFs medlemmar hälsas härmed välkomna till Årsmöte
söndag den 24 april, klockan 12.00 i Grottan.

Efter mötet, kl 13.00, hålls traditionsenligt
tävlingen Årsträtan (13 p, grupp 3).    

Efter mötet serveras en lättare lunch. Matkupong delas
ut i samband med årsmötets start. Så kom till ett
intressant möte och ät en lättare lunch därefter
spelar vi Årsträtan.

Föredragningslistan

1. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som
jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

5. Föredragning av årsredovisningen

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för
den tid revisionen avser.

8. Val av ordförande, och kassör för en tid av två år.

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett
år.

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en
tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej
deltaga.

11. Val av ordförande och två ledamöter i
valberedningen för en tid av ett år.

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande
verksamhetsåret.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen
eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före
mötet. Sådant förslag skall biläggas kallelsen till
mötet.

14. Information från styrelsen i för föreningens
verksamhet väsentliga frågor.

15. Övriga frågor.Kommentar till några punkter på dagordningen:

12.   Styrelsen föreslår ingen förändring av
årsavgiften (f.n. 400 kr per år för seriespel, 100 kr
per år för enbart turneringsspel) Nya medlemmar
erbjuds fortfarande fritt medlemskap första terminen
ut. Vi hälsar även spelare varmt välkomna åter som
inte spelat på minst 5 år genom att erbjuda gratis
medlemskap till dem för den första terminen.   

13. 2 motioner har inkommit:

Den första:

Vi i Kubiq har ett förslag till ändring/förtydligande
av reglerna enligt nedan

Kubiq har liksom andra lag råkat ut för att vi
erhåller en laguppställning från motståndarna när vi
är hemmalag som då innehåller 4 st namngivna spelare.
Det visar sig sedan att en av motståndarna inte dyker
upp och vi får då en WO dvs vinsten ger inga
rankningpoäng till vår "vinnare". Det kan tyckas vara
rättvist och det är även så reglerna fungerar idag
enligt tidigare klargörande från Mikael v B.

Vi tycker dock att reglerna ska ändras/klargöras så
att den namngivna spelare som inte dyker upp förlorar
rankingpoäng. Anledningen är bla att vi har valt att
matcha vårt lag mot 4 st motspelare och hade vi vetat
om att en av dem (kanske den bästa i deras lag) inte
kommer hade vi säkerligen satt vår sämsta spelare mot
honohen för att öka våra totala vinstchanser. Ifall vi
nu trodde att hen skulle dyka upp och spela kanske vi
hade matchat vår bästa mot hen för att kanske hoppas
på en storvinst etc.Det gör i det fallet att vår bästa
spelare blir ofrivilligt bänkad och våra totala
vinstchanser minskar för laget då vi hade utnyttjat
hen att spela en annan match om vi vetat om att det
skulle bli WO. Vad vi menar är att det kostar för
närvarande inget för det lag som lämnar WO att spela
lite rävspel då det likväl förlorar 1p.

I reglerna står det att laguppställning ska lämnas
senast 19.00 till motståndarlaget och står det då ex
4namn på listan så tolkar jag det som att de har 4 st
spelare som är klara för spel. Har de inte det så får
de fylla i ett färre antal och då lämna en ej
rankingpåverkande WO men likväl en förlust.

Givetvis kan det vara som så att en spelare inte dyker
upp pga missförstånd i laget men det är faktiskt deras
lagkaptens problem som har dåligt koll och får
förklara rankingtappet för sin lagkamrat. Kommer
säkerligen endast att hända max en gång/lag :-)

Det skulle även vara ytterst tråkigt om något lag
ofrivilligt bänkar en spelare i sitt lag i sista
omgången pga utebliven spelare/rävspel och den
personen då kanske missar sin chans till att vinna
skytteligan.

Sammanfattnngsvis--> lämnad laguppställning måste vara
den som gäller om det så är 4 namn eller 3 namn+wo
etc.

Hoppas på gehör i frågan!

Med vänliga hälsningar

Tomas Kervenhed

Den andra motionen:

Förslag till en ny form av medlemskap.

Det nya medlemskapet riktar sig till personer som vill
ge ett extra ekonomiskt stöd

till SBGF och backgammonspelet i Sverige.

Skillnaden mot vanligt medlemskap är att
medlemsavgiften delas upp på 12 stycken
betalningstillfällen under året. Medlemmen slipper på
detta sättet att förnya sitt medlemskap varje år, då
medlemmen blir "ständig medlem".

Medlemsavgiften betalas via autogiro till SBGF och den
sammanlagda medlemsavgiften ska bli betydligt högre än
den nuvarande medlemsavgiften.

Förslag: 30-60 kronor i månaden.

Medlemmarna i denna kategorin kan få ett eget
medlemsnamn t.ex. : "6-6 medlem", "Stödmedlem",
"Guldmedlem", eller liknande.

För att premiera dessa medlemmar, kan de erhålla vissa
medlemsförmåner.

Ett förslag på medlemsförmån:

En gratis/subventionerad startplats som lottas ut vid
tävlingar arrangerade eller stödda av SBGF (SM,
Swedish Open, Gbg Open m.m.).

Jerker Sandberg

________________________________________

Välkomna!

Styrelsen
Topp Se Fru von Bargen's Profil Sök efter andra inlägg av Fru von Bargen
 
Fru von Bargen
Vana användare
Vana användare
Avatar

Registrerade sig: 18 okt 2010
Land: Sverige
Inloggad: Nej
Inlägg: 183
Skickat: 15 maj 2016 kl 16:21 | IP loggad Citera Fru von Bargen

Protokoll - SBGF årsmöte 24 april 2016
•     Mötet ansågs vara behörigen utlyst och
föredragningslistan fastställdes.
•     Jennie von Bagen valdes till mötets ordförande
och Ingrid Söderstjerna till mötets sekreterare. Till
justeringsmän valdes Marvin Khattar och Marcus Ekholm.
•     Förbundets revisor Joel Sundberg förklarade
att det var "ordning och reda" i årsredovisningen och
hade därför inget att erinra över styrelsens
förvaltning för det senaste räkenskapsåret. Detta
resulterade i att mötesdeltagarna röstade ett
enhälligt JA vid frågan om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna för den tid som revisionen avsåg.
•     Som ordförande för nästkommande 2 år omvaldes
Jennie von Bargen.
•     Val av kassör var inte aktuellt. Björnar
Kristoffersen har ytterligare 1 år kvar av sin
mandatperiod.
•     Björn Rye, Conny Eriksson, Mikael von Bargen
och Joakim Roggetin omvaldes som ordinarie
styrelseledamöter för en tid av 1 år. I samband med
detta val avtackades Pia Sevelin som liksom Jesper
Carlsson avsagt sig omval.
•     Joel Sundberg omvaldes som revisor.
•     Till valberedning 2017 valdes Lars Degerman
som ordförande. Mats Westin och Henri Virta som
ledamöter.
•     Årsavgiften för nästkommande år kommer att
vara oförändrad. Detta innebär att årsavgiften är 400
kronor per år för seriespel och 100 kronor för medlem
som endast löser licens för turneringsspel. Nya
medlemmar erbjuds fritt medlemsskap första terminen.
Tidigare medlemmar som inte haft någon licens de
senaste 5 åren erhåller även de fritt medlemsskap
första terminen. 1 termin = 1/2 år (1 januari-30 juni
eller 1 juli-31 decemer)
•     2 motioner från röstberättigade medlemmar hade
inkommit till styrelsen senast 30 dagar före mötet:
1.     Vi i Kubiq har ett förslag till
ändring/förtydligande av reglerna enligt nedan
Kubiq har liksom andra lag råkat ut för att vi
erhåller en laguppställning från motståndarna när vi
är hemmalag som då innehåller 4 st namngivna spelare.
Det visar sig sedan att en av motståndarna inte dyker
upp och vi får då en WO dvs vinsten ger inga
rankningpoäng till vår "vinnare". Det kan tyckas vara
rättvist och det är även så reglerna fungerar idag
enligt tidigare klargörande från Mikael v B.
Vi tycker dock att reglerna ska ändras/klargöras så
att den namngivna spelare som inte dyker upp förlorar
rankingpoäng. Anledningen är bla att vi har valt att
matcha vårt lag mot 4 st motspelare och hade vi vetat
om att en av dem (kanske den bästa i deras lag) inte
kommer hade vi säkerligen satt vår sämsta spelare mot
honohen för att öka våra totala vinstchanser. Ifall vi
nu trodde att hen skulle dyka upp och spela kanske vi
hade matchat vår bästa mot hen för att kanske hoppas
på en storvinst etc.Det gör i det fallet att vår bästa
spelare blir ofrivilligt bänkad och våra totala
vinstchanser minskar för laget då vi hade utnyttjat
hen att spela en annan match om vi vetat om att det
skulle bli WO. Vad vi menar är att det kostar för
närvarande inget för det lag som lämnar WO att spela
lite rävspel då det likväl förlorar 1p.
I reglerna står det att laguppställning ska lämnas
senast 19.00 till motståndarlaget och står det då ex
4namn på listan så tolkar jag det som att de har 4 st
spelare som är klara för spel. Har de inte det så får
de fylla i ett färre antal och då lämna en ej
rankingpåverkande WO men likväl en förlust.
Givetvis kan det vara som så att en spelare inte dyker
upp pga missförstånd i laget men det är faktiskt deras
lagkaptens problem som har dåligt koll och får
förklara rankingtappet för sin lagkamrat. Kommer
säkerligen endast att hända max en gång/lag. Det
skulle även vara ytterst tråkigt om något lag
ofrivilligt bänkar en spelare i sitt lag i sista
omgången pga utebliven spelare/rävspel och den
personen då kanske missar sin chans till att vinna
skytteligan.

Sammanfattnngsvis--> lämnad laguppställning måste vara
den som gäller om det så är 4 namn eller 3 namn+wo
etc.

Hoppas på gehör i frågan!
Med vänliga hälsningar
Tomas Kervenhed
2.     Förslag till en ny form av medlemskap.
Det nya medlemskapet riktar sig till personer som vill
ge ett extra ekonomiskt stöd till SBGF och
backgammonspelet i Sverige.
Skillnaden mot vanligt medlemskap är att
medlemsavgiften delas upp på 12 stycken
betalningstillfällen under året. Medlemmen slipper på
detta sättet att förnya sitt medlemskap varje år, då
medlemmen blir "ständig medlem".
Medlemsavgiften betalas via autogiro till SBGF och den
sammanlagda medlemsavgiften ska bli betydligt högre än
den nuvarande medlemsavgiften. Förslag: 30-60 kronor i
månaden. Medlemmarna i denna kategorin kan få ett eget
medlemsnamn t.ex. : "6-6 medlem", "Stödmedlem",
"Guldmedlem", eller liknande. För att premiera dessa
medlemmar, kan de erhålla vissa medlemsförmåner.
Ett förslag på medlemsförmån: En gratis/subventionerad
startplats som lottas ut vid tävlingar arrangerade
eller stödda av SBGF (SM, Swedish Open, Gbg Open m.m.)
Jerker Sandberg
Båda motionerna diskuterade och mötesdeltagarna
beslutade förljande:
Motion 1: Motionen avslås. Då det var ett enhälligt
beslut från mötesdeltagarna att "rävspel" skall
stävjas fick styrelsen i uppdrag att utarbeta en
regeländring som skall grunda sig på lagstraff. Efter
omröstning (handuppräckning) i denna fråga var
rösttalet följande:
     - Rankingstraff: 2 röster
     - Lagstraff: 15 röster
     - Ranking- och lagstraff: 8 röster.
Motion 2: Motionen avslås. Styrelsen fick i uppdrag
att diskutera motionsförslaget vidare och eventuellt
presentera nya medlemskap som exempelvis;
livstidsmedlemsskap, stödmeldelsskap eller annat. Det
konstaterades att förbundet inte har tekniska såväl
som personella resurser att administrera
autogiro/månatliga inbetalningar.
•     Information från styrelsen i för föreningens
verksamhet väsentliga frågor samt övriga frågor från
mötesdeltagarna:
1.     Swedish Open (SO)
Tappet av spelare 2015 förmodas bl a bero på att det
var större nationella turneringar i våra grannländer
som kolliderade med SO. Efter årets SO kommer en
utvärdering att ske. Eventuellt kommer SO att hållas i
Göteborg 2017 och då med Jesper Carlsson som arrangör.
2.     EUBGF
SBGF är sedan 1 år tillbaka medlem i EUBGF (Europeisk
Backgammon Federation). EUBGF är ett nytt förbund
sedan ca 1 år tillbaka och för tillfället är fokus på
att arbeta fram en gemensam europeisk rankingmodell.
Utöver detta är målet att Lag-EM skall hållas varje
år. Årets EM kommer att hållas i Köpenhamn. För vårt
svenska landslag är Conny Eriksson utsedd att vara
lagkapten.
3.     Ekonomi
Vår ordförande har under året lagt ner ett stort och
bra arbete på annonsförsäljning. Det har sålts
annonser på vår hemsida men även på vår separata sida
för SO. Detta har medfört att vår ekonomi i förbundet
är extra god och möjliggör lite olika sponsringar
under året.
4.     Lokal
Information gavs om att Piperska Grottan inte kommer
bedriva verksamheten i samma regi som enlig tidigare.
Vi har blivit erbjudna att fortsätta vårt nuvarande
avtal på ett eller två år till mot en höjning på
bordsavgifterna till 80kr /lag och omgång. Styrelsen
har i uppdrag att se över lite olika alternativ. Det
kan också bli aktuellt att vi går tillbaka så som det
var förut dvs att varje lag har sin egna hemmaplan på
någon restaurang i Stockholm.
Topp Se Fru von Bargen's Profil Sök efter andra inlägg av Fru von Bargen
 

Om du vill skicka ett svarsinlägg i detta ämne måste du först logga in
Om du inte redan är registrerad måste du först registrera

  SkickaSkicka
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig version

Hoppa till:
Du kan inte skicka nya ämnen i detta forum
Du kan inte svara på ämnen i detta forum
Du kan inte radera dina inlägg i detta forum
Du kan inte redigera dina inlägg i detta forum
Du kan inte skapa omröstningar i detta forum
Du kan inte rösta i omröstningar i detta forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.7a
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide